รับสมัครพนักงานธุรการบัญชี

รับสมัครพนักงานธุรการบัญชี – บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัด   หน้าที่และความรับผิดชอบ ลงบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน จัดเตรียมเอกสารวางบิล ใบเสร็จ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตรวจทานเอกสารและบัญชีให้ถูกต้อง จัดเตรียมเอกสารภาษีที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อยื่นภาษีในแต่ละเดือน จัดเตรียมเอกสารและบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน ...

รับสมัครโฟร์แมนการผลิต/ควบคุมการผลิต

รับสมัครโฟร์แมนการผลิต/ควบคุมการผลิต - บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัด   หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทันต่อความต้องการของลูกค้า ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผน ดูแล ตรวจสอบ ...