คันกั้นล้อรถคอนกรีตสำเร็จรูป

คันกั้นล้อรถคอนกรีตสำเร็จรูป

  • สำหรับช่องจอดรถ
  • คอนกรีตเสริมเหล็ก
  • หมอนคอนกรีตกั้นล้อสำเร็จรูป

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สำหรับคันกั้นล้อคอนกรีตสำเร็จรูป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการป้องกันอุบัติเหตุจากการจอดรถ ใช้ในการกำหนดตำแหน่งหยุดรถโดยมากมักจะใช้ในลานจอดรถต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ โรงงาน บ้านพักอาศัย เพื่อเป็นหมอนคอนหรีตหยุดรถขณะถอยจอด เพื่อป้องกันการชนกับผนัง เป็นต้น

สำหรับแท่งปูนหยุดล้อรถ หรือที่เรียกว่า car stopper (คาร์สต็อปเปอร์) ทางบริษัทชูสินคอนกรีต ผลิตมาเป้นเวลากว่า 40 ปี มีมาตรฐาน แข็งแรง ซึ่งมีสนามมาตรฐานดังนี้

  • กว้างxยาวxสูง(เมตร) 0.10x0.10x2.00
  • กว้างxยาวxสูง(เมตร) 0.10x0.15x1.00
  • กว้างxยาวxสูง(เมตร) 0.10x0.15x1.80
  • กว้างxยาวxสูง(เมตร) 0.10x0.15x2.00
  • กว้างxยาวxสูง(เมตร) 0.15x0.15x1.00
  • กว้างxยาวxสูง(เมตร) 0.15x0.15x1.80
  • กว้างxยาวxสูง(เมตร) 0.15x0.15x2.00