ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire Mesh)

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire Mesh)

 • สามารถผลิตรูปแบบพิเศษตามความต้องการ (Engineering Mesh)
 • ขนาดของลวดตั้งแต่ 4.00-25.00 มม. สามารถผลิตลวดหลายขนาดในชิ้นเดียวได้
 • ชนิดของลวด (SR24, SD30, SD40, SD50, Cold Drawn Wire 5,500 Ksc.) สามารถผลิตชนิดของลวดในชิ้นเดียวได้
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.737-2531

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป ชนิดแผง สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการ โดยสามารถผลิตได้ขนาดถึง 3.5 เมตร x 12 เมตร เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ เช่น งานพื้น คสล., งานพื้น Post Tension, งานถนน, ใช้ในผนังรับแรง Precast ต่างๆ เช่น Segment อุโมงค์, ที่นั่งอัฒจรรย์, บันได เป็นต้น

IMG_1544

สำหรับตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปของบริษัท ชูสินคอนกรีต ควบคุมการผลิตโดยเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานสูงจากประเทศออสเตรีย ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีควาแม่นยำสูง ผิดพลาดน้อย เหล็กครบตามจำนวน

IMG_1575

เครื่องจักรยังสามารถผลิตตะแกรงเหล็กที่แตกต่างกันได้ทั้ง

 • ชนิดของลวด (SR24, SD30, SD40, SD50, Cold Drawn Wire 5500Ksc.)
 • ขนาดของลวด (ตั้งแต่ 4.00-25.00 มม.)
 • ผลิตตามแบบได้หลากหลายตามความต้องการ (Engineering Mesh)
 • สามารถใช้ Flat bar ได้
 • สามารถผลิตตะแกรงเหล็กคู่ได้

สำหรับตะแกรงเหล็กของบริษัท ชูสินคอนกรีต ได้รับมาตรฐานรับจากอุตสาหกรรม มอก.737-2531 อีกด้วย จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพและความแข็งแรงของตะแกรงเหล็ก

สำหรับกระบวนการผลิตทางชูสินคอนกรีตจะใช้เหล็กที่ได้มาตรฐานคุณภาพเท่านั้น นำมาเป็นวัตถุดิบนการผลิต โดยคัดเลือกมาจากโรงงานขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพ หรือสามารถใช้เหล็ก Cold Drawn หรือที่เรียกกันว่าเหล็กรีดเย็น ซึ่งเป้นเหล็กที่มีความสามารถในการรับแรงดึงสูงกว่าเหล็กอื่น จากนั้นจะนำมาเข้าเครื่องผลิตตะแกรงเหล็กซึ่งควบคุมโดยคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ โดยใช้ความร้อนอาร์คให้เหล็กเชื่อมติดกันเป็นตะแกรงทุกจุดเชื่อม

IMG_1471

สำหรับประโยชน์ของการใช้ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปแทนการผู้เหล็ก

 1. สามารถควบคุมวัสดุเหล็กได้ดีขึ้น เนื่องจากสามารถตรวจสอบนับจำนวนแผงเหล็กได้ง่าย ไม่ต้องนับเหล็กทีละเส้นตามขนาด และเหล็กที่ผูกแล้ว
 2. ไม่เสียเศษเหล็ก/เสียเศษเหล็กน้อย เนื่องจากสามารถผลิตขนาดได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 3. ลดต้นทุนด้านแรงงาน เนื่องจากไม่ต้องเสียแรงงานมาคุมเหล็ก นับ ผูกเหล็ก และควบคุมคุณภาพ จึงสามารถนำแรงงานไปทำงานด้านอื่นรวมทั้ง ไม่เสียเวลาในการผูกจึงสามารถลดเวลาการทำงานลงโดยรวม นอกจากนั้นยังช่วยลดปัญหาความต้องการช่างที่มีความชำนาญในการผูกเหล็กให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการอีกด้วย
 4. ลดระยะเวลาการทำงานลง เนื่องจากไมต้องเสียเวลาผูกและตรวจสอบ
 5. สามารถควบคุมคุณภาพได้ง่ายขึ้น เนื่องจากผลิตมาจากเครื่องผลิตที่ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์และผ่านการตรวจสอบมาแล้ว ระยะความคลาดเคลื่อนของเหล็กจะน้อย คุณภาพสม่ำเสมอ

มาตรฐานที่ได้รับรอง

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

 • EVG
 • จากออสเตรีย
 • ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์