ท่อเหลี่ยม คสล.

ท่อเหลี่ยม คสล.

box culvert
 • สามารถผลิตขนาดได้ตั้งแต่ 90x90ซม. ถึง 360x360ซม.
 • สามารถผลลิตท่อบ่อได้
 • ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1164 DL ใต้ทางเท้าและมอก.1166 LL ใต้ผิวจราจร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ท่อคอนกรีตสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม (Box Culvert) เหมาะกับการใช้งานระบายน้ำเป็นปริมาณมาก เช่นบริเวณที่มีลำคลองเล็กๆผ่าน หรือในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สำหรับท่อเหลี่ยมของทางบริษัท ชูสินคอนกรีต สามารถผลิตได้และได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม คือ ชนิดใต้ผิวจราจร (รับน้ำหนัก) มอก.1166-2536 LL (Closed Type)  และชนิดใต้ผิวทางเท้า (ไม่รับน้ำหนัก) มอก.1164-2536 DL (Open Type) สำหรับมาตรฐาน ASTM C789 ซึ่งใช้วัสดุถมตั้งแต่ 60ซม ถึง 3เมตร

นอกจากนั้นโรงงานชูสินคอนกรีตสามารถผลิตท่อบ่อคอนกรีตสำเร็จรูปตามมาตรฐาน ASTM C850 ซึ่งสามารถใช้วัสดุถมน้อยกว่า 60ซมได้อีกด้วย

ชูสินคอนกรีตมีความเชี่ยวชาญและพัฒนาคุณภาพมาเป็นเวลากว่า 40 ปีและยังใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงได้

สำหรับท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปขนาดมาตรฐานที่ทางชูสินคอนกรีต สามารถผลิตได้ มีดังนี้

 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 90x90x100/10 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 100x120x250/12.5 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 120x100x250/12.5 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 120x120x100/12.5 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 120x120x250/12.5 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 120x150x250/15 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 150x120x250/15 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 150x150x250/15 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 150x180x250/17.5 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 180x150x250/17.5 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 180x180x250/17.5 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 180x210x200/20 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 210x180x200/20 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 210x210x200/20 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 210x240x200/20 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 240x210x200/20 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 240x240x200/20 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 240x300x200/25 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 300x240x200/25 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • ท่อเหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 330x300x200/27.5 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)
 • เหลี่ยมขนาด กว้างxสูงxยาว/หนา 360x360x200/30 สามารถผลิตได้ทั้งแบบไม่รับน้ำหนักจรและรับน้ำหนักจร (สามารถผลิตท่อบ่อได้)

มาตรฐานที่ได้รับรอง

ท่อเหลี่ยม-คสล-คอนกรีตเสริมเหล็ก-สำเร็จรูป-คอนกรีตเสริมเหล็ก-คสล-ถูก-แข็งแรง-ทนทาน-ได้มาตรฐาน-ไม่รั่ว-เครื่องจักรผลิต
 • เครื่องจักรจากประเทศ
 • กกกกก