แผ่นพื้นและผนังสำเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง

แผ่นพื้นและผนังสำเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง

แผ่นพื้นสำเร็จรูป-ชนิดกลวง-อัดแรง-hollow-core-slab-ถูก-ราคา-แข็งแรง-เบา
 • ความหนาตั้งแต่ 6ซม, 8ซม, 10ซม, 12ซม, 15ซม, 20ซม, 25ซม, 30ซม, 35ซม, 40ซม
 • หน้ากว้าง 60ซม และ 120ซม
 • สามารถคำนวน LLได้ตามความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แผ่นพื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง หรือที่เรียกกันว่า Hollow Core Slab เป็นแผ่นพื้นที่มีลักษณะกลวง มีข้อดีคือจะช่วยทำให้น้ำหนักของพื้นเบา เมื่อเทียบกับแผ่นพื้นแบบอื่น ซึ่งจะส่งผลให้น้ำหนักโดยรวมของโครงสร้างลดลง ใช้รับน้ำหนักได้ทันทีและทนต่อแรงกดทับได้ไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งก่อสร้างชั่วคราวรองรับ

แผ่นพื้นสำเร็จรูป-ชนิดกลวง-อัดแรง-hollow-core-slab-ถูก-ราคา-แข็งแรง-เบา

บริษัท ชูสินคอนกรีตเป็นผุ้เชี่ยวชาญในการผลิตแผ่นพื้น Hollow Core มากว่า 30 ปี โดยผลิตหน้ากว้างสองขนาด คือ

 • กว้าง 60ซม.
 • กว้าง 120ซม.

แผ่นพื้นสำเร็จรูป-ชนิดกลวง-อัดแรง-hollow-core-slab-ถูก-ราคา-แข็งแรง-เบา

ส่วนความหนาของแผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรงชนิดกลวง มีความหนาและความยาวตามการใช้งานของลูกค้า สำหรับความหนา ทางบริษัทมีผลิตตั้งแต่

 • หนา 6ซม.
 • หนา 8ซม.
 • หนา 10ซม.
 • หนา 12ซม.
 • หนา 15ซม.
 • หนา 20ซม.
 • หนา 25ซม.
 • หนา 30ซม.
 • หนา 35ซม.
 • หนา 40ซม.

hollow-core-slab-machine
 • เครื่องจักรของเยอรมัน
 • สามารถดึงลวดได้มาตรฐาน