ชิ้นส่วนบ้านสำเร็จรูป
รั้วสำเร็จรูป
รางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป
เกาะแบ่งช่องจราจร
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากระฆัง
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดเหลี่ยม
ท่อคอนกรีตดันลอด
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดสปัน
บ่อพักและท่อบ่อคอนกรีตสำเร็จรูป
แผ่นคอนกรีตอัดแรงชนิดกลวง CCM
คันหิน ช่องตะแกรงรับน้ำ และกล่องรับน้ำ CCM
ปลอกเหล็กสำเร็จรูป CCM
ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป CCM
เหล็กเสริมคอนกรีตขึ้นสำเร็จรูป


บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัด.

นับเป็นเวลากว่า 40 ปีที่ บริษัท ได้สั่งสมประสบการณ์และ ชื่อเสียงในการผลิตท่อคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยทางบริษัท ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการผลิต ที่ก้าวหน้า และเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน รวมถึงได้มีการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ก้าวหน้าและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดความ ยุ่งยากในการทำงาน และเพิ่มมาตรฐานของงานก่อสร้าง.

สนใจในสินค้ากรุณาติดต่อ
บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัด. โทรศัพท์ 02-970-9442-3 หรือ 02-970-9445-6 โทรสาร 02-551-1722 หรือ 02-9708945 หรือทางอีเมล์ chusinconcrete@hotmail.com หรือ chusinconcrete@yahoo.com

 
Copyright 2007-2013 CHUSIN CONCRETE CO.,LTD Allrights reserved*