บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัด

นับเป็นเวลากว่า 50 ปีที่ บริษัท ได้สั่งสมประสบการณ์และ ชื่อเสียงในการผลิตท่อคอนกรีตและผลิตภัณฑ์คอนกรีต โดยทางบริษัท ได้มีการประยุกต์ใช้ระบบการผลิต ที่ก้าวหน้า และเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน รวมถึงได้มีการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ก้าวหน้าและมีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดความ ยุ่งยากในการทำงาน และเพิ่มมาตรฐานของงานก่อสร้าง.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Prefab

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านผลิตและพัฒนาโครงสร้างสำเร็จรูป

มีมาตรฐานรับรอง

กระบวนการผลิตมีคุณภาพ สินค้าได้รับการรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม

เชื่อมั่นในคุณภาพ

ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ผลิตโดยเครื่องจักรชั้นนำ ควบคุมคุณภาพการผลิตโดย QC
0

TIS. Certified

0

Years of Experiences

0

Customers served

0

Order completed