คันหินสำเร็จรูป คันหินพร้อมช่องตะแกรง

คันหินสำเร็จรูป คันหินพร้อมช่องตะแกรง

ชูสินคอนกรีต คันหิน
  • ผลิตตามแบบมาตรฐานของ กทม., กรมทางหลวง, กรมโยธาฯ และการทางพิเศษ
  • มีชนิดหัวมน, หัวเทเปอร์ Taper, หัวลบมุม Chamfer
  • มีทั้งเสริมเหล็กและไม่เสริมเหล็ก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สำหรับคันหินสำเร็จรูป หรือขอบคันหิน เหมาะสำหรับใช้ในงานกั้นขอบถนน หรือทางเท้า นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นขอบกระถางต้นไม้ หรือใช้ในงานจัดสวนได้อีกด้วย เนื่องจากขอบคันหินคอนกรีตจะช่วยให้บล็อคที่ปูทางเท้าแต่ละก้อนไม่แยกออกจากกัน ทำให้ได้งานที่เป็นระเบียบ สวยงาม

สำหรับโรงงานชูสินคอนกรีต สามารถผลิตคันหินได้หลายแบบ ทั้งคันหินหัวมน หัวเทเปอร์ คันหินลบมุม รวมไปถึงคันหินช่องตะแกรง นอกจากนั้นยังสามารถผลิตได้หลายขนาดเพื่อรองรับกับความต้องการของลูกค้า

13410572_10153474206511883_314518378_o

สำหรับคันหินแต่ละแบบ มีทั้งไม่เสริมเหล็กและเสริมเหล็ก

สำหรับคันหินหัวมน สามารถผลิตได้ตั้งแต่ ขนาดกว้าง 11 ซม.และ 15 ซม. มีความยาว 50 ซม. 100 ซม. 120 ซม.

คันหินหัวเทเปอร์ สามารถผลิตได้ตั้งแต่ ขนาดกว้าง 15 ซม.และ 25 ซม. มีความยาว 100 ซม. 120 ซม.

คันหินหัวลบมุม 2 ด้าน สามารถผลิตได้ขนาดกว้าง 15 ซม. ความยาว 100 ซม.

สำหรับคันหินช่องตระแกรงรับน้ำ คสล. ชนิดหัวมน สามารถผลิตได้ตั้งแต่ ขนาดกว้าง 15 ซม. มีความยาว 120 ซม. 150 ซม.

คันหินคันหินช่องตระแกรงรับน้ำ คสล. ชนิดหัวเทเปอร์ แบบเต็มท่อน สามารถผลิตได้ตั้งแต่ ขนาดกว้าง 15 ซม. มีความยาว 120 ซม.

คันหินคันหินช่องตระแกรงรับน้ำ คสล. ชนิดหัวเทเปอร์ แบบครึ่งท่อน สามารถผลิตได้ตั้งแต่ ขนาดกว้าง 15 ซม. และ 25 ซม. มีความยาว 80ซม. และ 120 ซม.