ท่อปากระฆัง สวมแหวนยาง

ท่อปากระฆัง สวมแหวนยาง

 • มีท่อขนาดตั้งแต่ 30ซม ถึงขนาด 250ซม 
 • ความยาวท่อนละ 250ซม
 • ใช้สวมกับแหวนยางได้

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ท่อปากระฆัง สวมแหวนยาง

ท่อปากระฆัง สวมแหวนยางเหมาะสำหรับงานระบายน้ำเสีย หรือ ท่อส่งน้ำ วางได้ทั้งใต้ผิวจารจร และ ใต้ทางเดินเท้า ต่อสวมด้วยแหวนยางผลิตด้วยคอนกรีตคุณภาพจึงทำให้สามารถรับน้ำหนักแรงดันน้ำได้ถึง 1.50-3.75 ksc  เลยทีเดียวไม่ต้องห่วงเรื่องการกัดกร่อนภายในท่อ เพราะท่อปากระฆังสวมแหวนยาง บริษัทชูสินคอนกรีต จำกัด สามารถติดตั้งวัสดุป้องกันการกัดกร่อนภายในท่อได้

 ขนาดท่อปากระฆัง ของ บริษัทชูสินคอนกรีต จำกัด มีทั้งหมด 13 ขนาด

 • ท่อขนาด 300 มิลลิเมตร ยาว 2500 มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 400 มิลลิเมตร ยาว 2500 มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 500 มิลลิเมตร ยาว 2500  มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 600 มิลลิเมตร ยาว2500  มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 800 มิลลิเมตร ยาว 2500 มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 1000 มิลลิเมตร ยาว 2500 มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 1200 มิลลิเมตร ยาว 2500  มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 1500 มิลลิเมตร ยาว 2500 มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 1750 มิลลิเมตร ยาว 2500 มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 2000 มิลลิเมตร ยาว 2500 มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 2250 มิลลิเมตร ยาว 2500 มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 2400 มิลลิเมตร ยาว 2500 มิลลิเมตร
 • ท่อขนาด 2500 มิลลิเมตร ยาว 2500 มิลลิเมตร

*หมายเหตุ: ท่อขนาด 1750 มม. ขึ้นไป ตัวปสกระฆังจะซ่อนอยู่ในความหนาของท่อ (Bell in the wall)