ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง/ท่อระบายน้ำคอนกรีต

ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง/ท่อระบายน้ำคอนกรีต

ท่อระบายน้ำ-ปากลิ้นราง-ถูก-ดี-มาตรฐาน-มอก
 • ท่อระบายน้ำคอนกรีต
 • มีขนาดเส้นผ่าศูยน์กลาง 30,40,50,60,80,100,120,150 ซม.
 • Class: คมล, คสล, มอก3, มอก2, มอก1
 • ได้รับการรับรอง มอก.เลขที่ 128-2549

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ใช้สำหรับระบายน้ำ โดยสามารถแบ่งได้หลายชนิดทั้งท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดไม่เสริมเหล็ก (คมล.) และชนิดเสริมเหล็ก (คสล.) เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป เช่น บ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้าน หรือสถานที่ที่ไม่มีน้ำหนักจร (รถวิ่งผ่าน) หรือมีน้อย


IMG_2232IMG_2209

และท่อระบายน้ำคอนกรีตที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.128-2549) มีแบ่งเป็นอีก 3 ชั้น คือ มอก.3, มอก.2 และมอก.1 สามารถเลือกใช้งานตามความแข็งแรงที่ต้องการ เหมาะสำหรับงานระบายน้ำที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น งานหน่วยงานราชการ โครงการห้างสรรพสินค้า โรงงานขนาดใหญ่ หรือสถานที่ที่รับน้ำหนักจร (มีรถยนต์วิ่งผ่าน)

IMG_2209

สำหรับโรงงานชูสินคอนกรีต ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.128-2549 ตั้งแต่ปี กระบวนการผลิตมีคุณภาพ สามารถผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรง ท่อระบายน้ำคอนกรีตทั้งแบบคมล., คสล. และ มอก. ตามขนาดดังต่อไปนี้

 • ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 มม. ยาว 1000 มม.
 • ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 400 มม. ยาว 1000 มม.
 • ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มม. ยาว 1000 มม.
 • ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มม. ยาว 1000 มม.
 • ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มม. ยาว 1000 มม.
 • ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1000 มม. ยาว 1000 มม.
 • ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1200 มม. ยาว 1000 มม.
 • ท่อระบายน้ำปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1500 มม. ยาว 1000 มม.

สำหรับเหล็กที่เสริมภายในท่อระบายน้ำ ทางบริษัทชูสินคอนกรีตผลิตจากเครื่องที่ได้มาตรฐาน ซึ่งกระบวนการผลิตมีความต่อเนื่อง ควบคุมด้วยเครื่องจักร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าเหล็กเสริมที่ใส่ภายในนั้น มีคุณภาพและครบถ้วน

IMG_0589

โดยมีรายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว ขนาดภายนอก น้ำหนักและ class มาตรฐานที่มีจัดจำหน่าย ตามตาราง

concrete pipe

มาตรฐานที่ได้รับรอง

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

 • เครื่องจักรจากเยอรมัน
 • ขั้นตอนการผลิตแบบเปียก
 • สินค้าได้มาตรฐาน
 • สามารถผลิตได้จำนวนมาก