บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป

บ่อพัก คสล.สำเร็จรูป

manhole-บ่อพัก-สำเร็จรูป-คอนกรีตเสริมเหล็ก-คสล-ถูก-แข็งแรง-ทนทาน-ได้มาตรฐาน-ไม่รั่ว
  • สามารถใส่กับท่อขนาด 30,40,50,60,80,100,120ซม
  • สามารถเจาะรูตามความต้องการของลูกค้าได้ ทั้งรูเดียว, สองทางตรง,สองทางฉาก, สามทาง,สี่ทาง
  • รับผลิตบ่อพักตามแบบลูกค้า

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

บ่อพักสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้สำหรับเป็นบ่อพักน้ำ เพื่อความสะดวกและรวมเร็วในการวางท่อ ทางบริษัทชูสินคอนกรีต มีความเชี่ยวชาญในการผลิตบ่อพักมาเป้นเวลากว่า 40 ปี พัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีในการผลิตเพื่อให้บ่อพักมีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน

manhole-บ่อพัก-สำเร็จรูป-คอนกรีตเสริมเหล็ก-คสล-ถูก-แข็งแรง-ทนทาน-ได้มาตรฐาน-ไม่รั่ว-

บ่อพักคสล. บริษัท ชูสินคอนกรีต จำกัด สามารถผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งสามารถเจาะรูตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งรูเดียว, สองทางตรง, สองทางฉาก, สามทาง และ สี่ทาง

manhole-บ่อพัก-สำเร็จรูป-คอนกรีตเสริมเหล็ก-คสล-ถูก-แข็งแรง-ทนทาน-ได้มาตรฐาน-ไม่รั่ว-คอนกรีต

สำหรับบ่อพักสำเร็จรูปคสล. ทางบริษัทจะโผล่เหล็กให้ประมาณ 20 เซนติเมตรที่ปากบ่อพัก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถนำไปทำงานต่อได้อย่าง่ายดาย

manhole-บ่อพัก-สำเร็จรูป-คอนกรีตเสริมเหล็ก-คสล-ถูก-แข็งแรง-ทนทาน-ได้มาตรฐาน-ไม่รั่ว

สำหรับบ่อพักขนาดมาตรฐานของทางบริษัท ที่สามารถนำไปใช้กับท่อขนาดต่างๆ ดังนี้