เมกาบล็อค Mega Block เลโก้บล็อคคอนกรีต

เมกาบล็อค Mega Block เลโก้บล็อคคอนกรีต

  • สำหรับต่อเป็นกำแพงกั้นหินทราย
  • ขนาด 0.60x1.20x0.60ม  หรือ
  • ขนาด 0.60x0.60x0.60ม.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Mega block (เมกาบล็อค)

 

ใช้สำหรับต่อเป็นกำแพงกั้นหินทราย สามารถใช้สำหรับกันดินสไลด์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จากการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตนำมาผลิต

บริษัทชูสินคอนกรีตมีผลิต 2 ขนาด

  • ขนาด 0.60x1.20x0.60ม  หรือ
  • ขนาด 0.60x0.60x0.60ม.