เกาะแบ่งช่องจราจร/แบริเออร์

เกาะแบ่งช่องจราจร/แบริเออร์

 • 13441702_10153474206461883_2061903357_oชนิดฐานแผ่หน้าเดียวและฐานแผ่สองหน้า
 • มีความยาว 2 เมตรและ 4 เมตร
 • ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเสริมเหล็ก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

แบริเออร์แบ่งช่องจราจร (Concrete Barrier) เกาะแบ่งช่องจราจรบริษัทชูสินคอนกรีต จำกัด ผลิตจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ค.ส.ล. แข็งแรงทนทาน ต้านทานแรงกระแทกเป็นพิเศษ ใช้สำหรับแบ่งช่องจราจร กั้นแนวขอบเขตพื้นที่ ป้องการเกิดอุบัติเหตุ หรือการชน

ประเภทของเกาะแบ่งช่องจราจร แบ่งออกเป็นสองประเภท

 1. แบริเออร์ Type 1 แบริเออร์ที่มีฐานแผ่ด้านเดียว เหมาะสำหรับใช้ในการกั้นแนวแบ่งช่องจราจรบริเวณริมถนนเชื่อมกับขอบทาง
 2. แบริเออร์ Type 2 แบริเออร์ที่มีฐานแผ่สองด้านเหมาะสำหรับใช้ในการกั้นแนวแบ่งช่องจราจรบริเวณเกาะกลางถนนเพื่อแบ่งช่องจราจร

สำหรับขนาดมาตรฐานของแบริเออร์คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทางบริษัทมีผลิต ขนาดต่างๆ ดังนี้

เกาะแบ่งช่องจราจรชนิดหน้าเดียว TYPE I

 • ขนาด กว้าง บน/ล่างxสูงxยาว 152/450x813x2000
 • ขนาด กว้าง บน/ล่างxสูงxยาว 152/450x813x4000
 • ขนาด กว้าง บน/ล่างxสูงxยาว 152/450x1063x2000
 • ขนาด กว้าง บน/ล่างxสูงxยาว 152/450x1063x4000

เกาะแบ่งช่องจราจรชนิดหน้าเดียว TYPE II

 • ขนาด กว้าง บน/ล่างxสูงxยาว 152/610x813x2000
 • ขนาด กว้าง บน/ล่างxสูงxยาว 152/610x813x4000
 • ขนาด กว้าง บน/ล่างxสูงxยาว 152/610x1063x2000
 • ขนาด กว้าง บน/ล่างxสูงxยาว 152/610x1063x4000